یادمان باشد

برخی جوامع توانسته اند با مسئله تربیت جنسی کودکان به شکلی علمی و عملی برخورد کنند اما در کشور ما به دلایلی این اتفاق نیفتاده است. با این حال، دیگر زمان پرده پوشی، نگاه حذفی و پاک کردن صورت مسئله به پایان رسیده است زیرا دسترسی آسان و چه بسا افسارگسیخته کودکان به ابزارهای ارتباطی سبب شده تا آن ها خیلی زودتر از گذشته با مسائل جنسی آشنا شوند؛ بنابراین آموزش های تربیت جنسی را می توان بخشی از مهارت های مورد نیاز والدین امروزی دانست.

باید بدانید…

به عنوان پدر یا مادر در درجه اول سعی کنید شنونده خوبی باشید. با دقت به صحبت های کودکان تان گوش دهید. ریشه بسیاری از انحرافات جنسی در ناتوانی والدین در آموزش صحیح جنسی یا اطلاعات غلطی است که به کودکان داده اند؛ بنابراین در هر حالتی با کودک خود صادق باشید تا کودک تان با حس اعتماد درونی شده به شما رشد کند.

همچنین

در اغلب موارد اگر متجاوز از خانواده‌های طرفین باشد به جای اینکه پدر و مادر به همدیگر کمک کنند همدیگر را تحقیر می‌کنند اینکه تو برادرت را راه دادی و خیلی وقت‌ها پدر و مادر در این جریان طلاق می‌گیرند، چون نمی‌توانند یکدیگر را ببخشند. بار تجاوز متفاوت است و خیلی مهم است پدر و مادر این را بدانند که بچه احتیاج به کمک دارد. پدر و مادر باید به اعصاب و روان‌شان مسلط باشند.

تربیت جنسی شیوه پیشگیرانه ای است که برای ایمن نگه داشتن کودک و اجتناب از مصائب و گرفتاری های بعدی مطرح می شود.

Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید